Edutapia

Lo­gika zap­ro­wadzi cię z pun­ku A do pun­ktu B. Wyob­raźnia zap­ro­wadzi cię wszędzie. 

Albert Einstein

Nie wyrosłam z nadwrażliwości.

Pamiętam, jak wysypywałam piach z butów. Potem ściągałam skarpetki i dokładnie otrzepywałam stopy. Nie mogło zostać na nich nawet jedno ziarnko piasku, szczególnie między palcami. Najtrudniejsze było wytrzepanie piasku z samych skarpet. Ziarenka tkwiły między włóknami. Lubiłam sandały. Nadal lubię. Z nich łatwiej pozbyć się piachu. I nie wymagają noszenia skarpet.

Ludzie z zaburzenia przetwarzania sensorycznego są wśród nas...

MEMO Wielkanocne

Memo jest świetnym narzędziem do ćwiczenia pamięci.

A skoro Wielkanoc, to MEMO WIELKANOCNE.

Plik PDF do pobrania w artykule. 

Autyzm w szkole cz. I

Konstytucja naszego kraju gwarantuje każdemu dziecko darmową i powszechną edukację. Obowiązek szkolny obowiązuje do 18 roku życia. Obejmuje on wszystkie dzieci, bez względu na ich niepełnosprawność, stopień rozwoju czy pochodzenie. Oczywiście uwzględniając indywidualne potrzeby dziecka należy dostosować realizację tego obowiązku do jego możliwości i potencjału. Pierwszym obowiązkowym etapem jest roczne przygotowanie przedszkolne, potem edukacja wczesnoszkolna, klasy 4-8 i szkoły ponadpodstawowe. Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi często wymagają dostosowania i pomocy przy uczęszczaniu do placówek edukacyjnych. Może się to odbyć na podstawie orzeczenia o potrzebę kształcenia specjalnego, które wydawane jest przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Wielkanocne karty pracy


Święta Wielkanocne za pasem.

Z tej okazji mamy dla Was "Wielkanocne karty pracy". Link do pobrania PDFa znajduje się w artykule. 

Autyzm

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który rozpoczyna Miesiąc Autyzmu. 
Czym właściwie jest autyzm? Czy Leo Kanner opisał pierwsze przypadki? Czy wszystkie osoby autystyczne są takie same? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule. 

Choroba Afektywna Dwubiegunowa

Znany amerykański poeta Robert Lowell cierpiący na Chorobę Afektywną Dwubiegunową powiedział: „Mania jest cierpieniem dla przyjaciół, a depresja dla nas samych”.

Czym jest ChAD? Dowiecie się tego w tym artykule.