Edutapia

Prawdziwa nauka bardziej polega na zadawaniu odpowiednich pytań, aniżeli na dawaniu odpowiedzi.

Josef Albers

 

Spektrum Autyzmu

Siedem książek o autyzmie

 

Często dostajemy pytania odnośnie literatury nienaukowej dotyczącej autyzmu. Takiej, którą moglibyście podsunąć sąsiadom, dziadkom, przyszłym pedagogom. 

Zrobiliśmy dla Was małe recenzje 7 książek dotyczących autyzmu, które powinien przeczytać każdy interesujący się tym tematem. Zapraszamy do artykułu! 

Autyzm w szkole cz. I

Konstytucja naszego kraju gwarantuje każdemu dziecko darmową i powszechną edukację. Obowiązek szkolny obowiązuje do 18 roku życia. Obejmuje on wszystkie dzieci, bez względu na ich niepełnosprawność, stopień rozwoju czy pochodzenie. Oczywiście uwzględniając indywidualne potrzeby dziecka należy dostosować realizację tego obowiązku do jego możliwości i potencjału. Pierwszym obowiązkowym etapem jest roczne przygotowanie przedszkolne, potem edukacja wczesnoszkolna, klasy 4-8 i szkoły ponadpodstawowe. Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi często wymagają dostosowania i pomocy przy uczęszczaniu do placówek edukacyjnych. Może się to odbyć na podstawie orzeczenia o potrzebę kształcenia specjalnego, które wydawane jest przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Autyzm

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który rozpoczyna Miesiąc Autyzmu. 
Czym właściwie jest autyzm? Czy Leo Kanner opisał pierwsze przypadki? Czy wszystkie osoby autystyczne są takie same? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule. 

Fiksacje i stereotypie

 

Czym są stereotypie? Czym różnią się od fiksacji? Czy autostymulacja ma z tym coś wspólnego? I w końcu: co mają na ten temat do powiedzenia dorosłe osoby z Autyzmem i Zespołem Aspergera.
Tego wszystkiego dowiesz się w tym artykule.