Edutapia

Lo­gika zap­ro­wadzi cię z pun­ku A do pun­ktu B. Wyob­raźnia zap­ro­wadzi cię wszędzie. 

Albert Einstein

Choroba Afektywna Dwubiegunowa

Znany amerykański poeta Robert Lowell cierpiący na Chorobę Afektywną Dwubiegunową powiedział: „Mania jest cierpieniem dla przyjaciół, a depresja dla nas samych”.

Czym jest ChAD? Dowiecie się tego w tym artykule.

 


 

 


Choroba afektywna dwubiegunowa nazywana jest chorobą zmiany nastroju, ponieważ jej przejawem są nadmierne, chorobliwe niemal skrajne zmiany nastroju. W jej przebiegu dochodzi bowiem do rozregulowania wielu funkcji organizmu, a nie tylko mechanizmów regulujących podstawowy nastrój. Spektakularne zmiany, nieraz bardziej odczuwane przez chorych, dotyczą poziomu ogólnej witalności, energii, napędu „fizycznego” i „psychicznego”, rytmów snu i czuwania, koncentracji czy pamięci. Zaliczanie choroby afektywnej dwubiegunowej do chorób psychicznych jest kontrowersyjne. ChAD jest bowiem chorobą całego organizmu, a nie tylko ludzkiej „psychiki”. Jest to rzadkie zaburzenie bowiem występuje jedynie u niecałych 2% całej populacji.

Przebieg choroby jest inny u każdego chorego – od łagodnej formy pozwalającej normalnie funkcjonować, do ostrej, która zazwyczaj powoduje niezdolność do pracy, nauki i funkcjonowania społecznego. Charakteryzuje się ona występowaniem dwóch skrajnych stanów: manii i depresji.

Mania – stan skrajnie podwyższonego nastroju i pobudliwości, któremu towarzyszą charakterystyczne zmiany zachowania i zaburzenia normalnych czynności życiowych i społecznych. Mogą współwystępować objawy psychotyczne (omamy, urojenia).
Zdarza się, że w czasie epizodu maniakalnego pojawia się tzw. nastrój ekspansywny (tendencja do dominacji, forsowania własnych planów i pomysłów, narzucania innym swojej własnej woli co w przypadku z odmową wiąże się z wrogością i agresją).

Depresja – stan skrajnie obniżonego nastroju: smutek, przygnębienie, niechęć do działania, zmęczenie obniżenie tempa działania i myślenia, lęk, objawy somatyczne (np. ból głowy czy brzucha), szukanie samotności, izolacja, samoobwinianie się, które prowadzi do rozdrażnienia i agresji bądź autoagresji, a nawet do samobójstwa.
Epizodzie depresyjnemu towarzyszy często hipersomnia (nadmierna senność w ciągu dnia i nocy), myślenie depresyjne (obniżone poczucie własnej wartości, poczucie beznadziejności i braku perspektyw na przyszłość)

Chorobie afektywnej dwubiegunowej towarzyszy bardzo często upośledzenie sprawności poznawczych (np. pamięci czy uwagi).

 

Znany amerykański poeta Robert Lowell cierpiący na Chorobę Afektywną Dwubiegunową powiedział: „Mania jest cierpieniem dla przyjaciół, a depresja dla nas samych”.

Znani ChADowcy:
– Charles Dickens
– Lew Tołstoj
– Piotr Czajkowski
– Jackson Pollock
– Robert Lowell

Barbara Czapska
$model->autorzy->imie . ' ' . $model->autorzy->nazwisko ?>

Diagnosta i terapeuta zaburzeń integracji sensorycznej, pedagog specjalny, specjalista diagnozy i terapii pedagogicznej. Właściciel Edutapii.

www.facebook.com/czapskabarbara