Edutapia

Wiado­mo, że ta­ki a ta­ki po­mysł jest nie do zreali­zowa­nia. Ale żyje so­bie ja­kiś nieuk, który o tym nie wie. I on właśnie do­konu­je te­go wynalazku. 

Albert Einstein

Nasz zespół

Barbara Czapska 

Diagnosta i terapeuta zaburzeń integracji sensorycznej, pedagog specjalny, specjalista diagnozy i terapii pedagogicznej. 

Właściciel Edutapii.

 


 

Pochodzę z nauczycielskiej rodziny. W domu nauka oraz rozwijanie zainteresowań było zawsze na pierwszym miejscu. Dosyć wcześnie wiedziałam, że chce pracować z dziećmi i młodzieżą. Ukończyłam Akademię Pedagogiki Specjalnej na kierunkach: oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna oraz edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Podczas studiów w Centrum Integracji Sensorycznej, zdobyłam uprawnienia do diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej. Stale się szkolę i podnosze swoje kwalifikacje. 

Obecnie prację w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi jako pedagog wspierający oraz terapeuta, a także w Centrum wspomagania rozwoju rodziny i dziecka PROGRES jako terapeuta. 

Prowadzę szkolenia oraz warsztaty z zakresu integracji sensorycznej, spektrum autyzmu oraz treningu umiejętności społecznych. 

Jestem miłośnikiem historii. Od wielu lat aktywnie działam w ruchu rekonstrukcji historycznej. Łączę moją pasję z umiejętnościami pedagogicznymi prowadząc dla dzieci Lekcje Żywej Historii. 

Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi, niepełnosprawnością intelektualną, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z osobami wymagającymi wprowadzania komunikacji alternatywnej.

 

Małgorzata Pelowska 

Diagnosta i terapeuta zaburzeń integracji sensorycznej, pedagog specjalny, specjalista pedagogiki kreatywności. 

 

 

 

 

Jestem pedagogiem specjalnym i od wielu lat pracuję z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi. Ukończyłam studia magisterskie z zakresu Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jestem także absolwentką studiów podyplomowych z Integracji Sensorycznej w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie, dzięki którym uzyskałam tytuł diagnosty i terapeuty Integracji sensorycznej.

W pracy z dziećmi staram się łączyć nie tylko dopasowane do ich indywidualnych potrzeb metody, ale sprawić, by terapia była przyjemna i dawała radość z rozwoju. Dzięki temu moi podopieczni chętniej podejmują nowe wyzwania, a wysiłek włożony w zadania owocuje motywacją do kolejnych kroków ku samodzielności.

Pracuję w szkole integracyjnej jako nauczyciel wspomagający, gdzie prowadzę również zajęcia z Integracji sensorycznej i Trening umiejętności społecznych, a wkrótce mam nadzieję zostać także nauczycielem języka angielskiego.

 

 


Michał Czapski 

Specjalista ds. stosunków międzynarodowych. Rekonstruktor historyczny. 

 

 

 

 

 

Na codzień pracuje w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Miłośnik wczesnośredniowiecznej historii. Od wielu lat czynnie zajmuje się rekonstrukcją historyczną - odtwarza bogatego skandynawskiego woja. W Edutapii zajmuje się współprowadzeniem Lekcji Żywej Historii, logistyką oraz transportem.