Edutapia

Gdzie jest otwarty umysł, tam zawsze znajdzie się furtka.  

Charles F. Kettering

W świecie zmysłów

 

“W świecie zmysłów” jest serią szkoleń obejmujących kompleksowo pracę z dziećmi od
maluszków do trzeciego roku życia po dzieci szkolne:

- Maluszek w świecie zmysłów (0-3 lata)
- Przedszkolak w świecie zmysłów (3-6 lat)
- Uczeń w świecie zmysłów (od 6 roku życia)

 

Każde ze szkoleń charakteryzuje się materiałem teoretycznym i częścią warsztatowo-praktyczną, dobraną do wybranej grupy wiekowej. Staramy się, aby nasze szkolenia prowadzone były przez dwóch specjalistów, dzięki czemu nasi kursanci otrzymują jak najwięcej przykładów z naszego doświadczenia zawodowego.

Szkolenie z zakresu integracji sensorycznej prowadzimy między innymi dla Polskiego
Instytutu Montessori (cyklicznie).

 

Czas: 8 godzin dydaktycznych (około 6 godzin zegarowych z uwzględnieniem przerw)
Grupa: do 25 osób
Dla kogo: dla nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi w żłobkach, przedszkolach i szkołach, dla studentów pedagogiki, pedagogiki specjalnej i psychologii

 


Plan szkolenia: 
 

    1. Rozwój zmysłów. 
- Omówienie rozwoju zmysłów. 
- Krótkie ćwiczenia praktyczne pokazujące, jak działają poszczególne zmysły. 

    2. Kamienie milowe w rozwoju dziecka.
- Normy rozwojowe (“maluszek w świecie zmysłów” oraz “przedszkolak w świecie zmysłów”).
- Gotowość szkolna w kontekście integracji sensorycznej (“uczeń w świecie zmysłów”).

    3. Odruchy pierwotne. 
- Znaczenie odruchów w rozwoju dziecka.
- Skutki przetrwałych odruchów dla dalszego rozwoju.

    4. Wprowadzenie do integracji sensorycznej.
Skąd wzięła się integracja sensoryczna? Kto jest jej twórcą? 

    5. Zaburzenia integracji sensorycznej. 
- Omówienie uogólnionych zaburzeń integracji sensorycznej (nadwrażliwość, podwrażliwość, dyspraksja, poszukiwacz sensoryczny).

    6. Funkcjonowanie dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej  (w żłobku, przedszkolu, szkole).

    7. Wspieranie rozwoju zmysłów dziecka.
- Przykłady pomocy sensorycznych.
- Przestrzeń przyjazna sensorycznie

    8. Warsztat - butelki sensoryczne.
Przygotowanie własnej pomocy sensorycznej.