Edutapia

Ja jako nauczyciel nie poszerzam ludzkich umysłów, ja je przebudzam.

Robert Frost

Planeta autyzm

   

Według najnowszych badań zaburzenia ze spektrum autyzmu diagnozuje się u 1 na 300 dzieci. Większość z nich uczęszcza do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych oraz integracyjnych. Niestety doświadczenie wielokrotnie pokazuje, że praca z dzieckiem z zaburzeniem ze spektrum autyzmu może okazać się wyzwaniem, a nauczyciele oraz przestrzeń szkolna nie zawsze są odpowiednio przygotowane na przyjęcie i wspieranie ucznia ze specjalnymi potrzebami.

Proponowane przez nas szkolenie wyposaży nauczycieli i specjalistów w podstawową wiedzę i narzędzia potrzebne do pracy z dzieckiem ze spektrum.


Czas: 6 godzin dydaktycznych (około 5 godzin zegarowych z uwzględnieniem przerw)
Grupa: do 25 osób
Dla kogo: dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczycieli, przedmiotowych, specjalistów pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

Plan szkolenia
 

    1. Z czym kojarzy się nam autyzm?
Burza mózgów mająca uświadomić kursantom, jakie stereotypy przylgnęły do autyzmu. 
       
    2. Triada zaburzeń autystycznych.
Przedstawienie najważniejszych cech spektrum autyzmu na podstawie triady zaburzeń autystycznych (interakcje społeczne, komunikacja, stereotypowe zachowania, zainteresowania i wzorce aktywności). Wykład przeplatany ćwiczeniami i krótkimi filmami.

    3. Zaburzenia współwystępujące
Przedstawienie objawów współwystępujących takich jak: zaburzenia integracji sensorycznej, choroby psychiczne, zaburzenia odżywiania i snu itp. 

    4. Teoria umysłu
Przedstawienie teorii umysłu w kontekście dzieci ze spektrum autyzmu.

    5. Dostosowania
Wykład przeplatany prezentacją i dyskusją na temat tego, jak dostosować lekcję oraz salę lekcyjną do potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu. Zaprezentowanie przykładowych sal i pomocy. 

    6. System motywacyjny
Czym jest system motywacyjny, jak go wprowadzać i jak na nim pracować.

    7. Współpraca z rodzicami