Breaking News
 |  | 

Edukacja i nauka

Czym są części mowy?

img-responsive

Części mowy są elementarnymi elementami języka polskiego, które trzeba po prostu znać! Początki znajomości części mowy zaczynają się jeszcze w szkole podstawowej. Czym są części mowy i jak je dzielimy? Dowiesz się tego w dzisiejszym wpisie.

Czym są części mowy?

Części mowy są w każdym języku i służą do opisywania świata. Nazwy części mowy możemy podzielić na rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki. Rzeczowniki odpowiadają na pytania: kto? co? Opisują rzecz, którą aktualnie widzimy lub daną osobę. Czasowniki opisują czynności, które wykonujemy, wykonywaliśmy lub będziemy wykonywać. Przez przymiotniki opisujemy nazwy cechy, określające stany lub działania. Jednak same części mowy nie wystarczą, potrzebne są też inne słowa. Dla przykładu, w języku angielskim spotykamy części mowy o zupełnie odmiennym charakterze. Nauka, która traktuje o częściach mowy to fleksja, która zawiera reguły, jak odmienić rzeczownik, czasownik, czy przymiotnik.

Jak dzielimy części mowy?

Nazwy części mowy mają swój specyficzny podział. Części mowy w języku polskim jest 10. Mamy do czynienia między innymi z liczebnikami, spójnikami, partykułami, przysłówkami czy zaimkami. Generalny podział to części odmienne i nieodmienne. Nieodmienne części zachowują taką samą formę, a odmienne posiadają zmienioną formę. Wyróżnić możemy także samodzielne i niesamodzielne części mowy. Części mowy samodzielne to takie, które określają coś, co nie ma podtekstu. Mówimy o częściach niesamodzielnych wtedy, gdy nie mogą one zaistnieć w grupie z innymi wyrazami. Części mowy możemy odmieniać poprzez deklinację i koniugację. Deklinacja zachodzi wtedy, gdy odmieniamy rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki i liczebniki przez przypadki, rodzaje. Z kolei koniugacja jest odmianą czasowników przez liczby, osoby, czasy, tryby czy strony. Temat sam w sobie nie jest trudny w zrozumieniu i powinieneś to przerobić na lekcjach języka polskiego. Artykuł ma na celu wprowadzenie Cię w świat języka polskiego, w szczególności z częściami mowy.

Części mowy to temat, który od zawsze przejawia się na lekcjach języka polskiego, ale nie tylko! Części mowy są składowymi każdego języka, ale wyglądają nieco inaczej niż w języku polskim. Podobno język polski jest jednym z najtrudniejszych języków na świecie, dlatego obcokrajowcom ciężko jest na początku nauczyć się odmieniać rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki. Czasami jest to bariera nie do przeskoczenia. Mimo wszystko warto poznawać język polski, zarówno jako język ojczysty, jak i język obcy.

czym-sa-czesci-mowy

ABOUT THE AUTHOR