Breaking News
 |  | 

Edukacja i nauka

Metody i formy pracy w szkole

img-responsive

Szkoła kojarzy nam się z dużym budynkiem, do którego trzeba iść i się uczyć, zdobywać oceny tak aby zdać od następnej klasy, lub ukończyć konkretny stopień edukacji. Jednakże szkoła to także nauczyciele, plan pracy, statuty, obowiązki, a dla uczniów to także czas zawiązywania relacji koleżeńskich.

W edukacji powinno się stosować różne metody i formy pracy w szkole, chociażby ze względu na różnorodność przedmiotów nauczanych, ale również ze względu na uczniów: jedni lepiej przyswajają wiedzę słuchając, inni widząc, a jeszcze inni za pomocą zmysłów (np. dotyku). Dużo uczniów zapamiętuje informacje z lekcji poprzez skojarzenia.

Stosowane metody i formy pracy w szkole:

  1. metody słowne- oparte na przekazywaniu wiedzy poprzez wykłady, prelekcje, opowiadania, dyskusje, pracę z książką, pogadanki itp.
  2. metody oparte na obserwacji i pomiarze
  3. metody aktywizujące uczniów, czyli popularne burze mózgów, inscenizacje, odgrywanie ról, sytuacyjne
  4. metody oparte na działalności uczniów- metody ćwiczebne, zajęcia praktyczne, gry dydaktyczne

Taki podział pozwala nam zobaczyć z jakich metod korzystają nauczyciele w dzisiejszej szkole. Z przykrością niestety obserwuję, że głównie przeważają dziś metody słowne w formie wywiadu/pogadanki i pracy z książką, od czasu do czasu wykorzystywana jest „burza mózgów”. Odnoszę wrażenie, że nauczyciele rzadko kiedy decydują się na inne metody i formy pracy w szkole, które mogłyby pomóc uczniom w nauce, traktują je trochę po macoszemu.

Warto skupić się na metodach aktywizujących uczniów i oparte na ich działalności, podczas których będą oni mogli wczuć się w rolę, pogłębić wiedzę, zapamiętać więcej informacji. Przygotowywanie projektów- nie w domu ale w szkole, tworzenie plakatów, makiet, praca w grupach. Nauka poprzez zabawę, gry dydaktyczne, lekcje poza terenem szkoły. Tak, aby uczniowie mogli poczuć, dotknąć i skojarzyć, aby ułatwić im zapamiętywanie informacji. Wtedy nauczyciele będą postrzegani nie jako osoba wymagająca, ale jako drogowskaz, osoba wskazująca na co uczniowie powinni zwrócić uwagę.

Oczywiście nie może być tak, że nauczyciel tylko i wyłącznie będzie korzystał z metod opartych na aktywizacji i działaniu uczniów. Musi wykazać się umiejętnością łączenia form pracy. W czasie lekcji ma prawo wykorzystać kilka form, nie musi ograniczać się do jednej. Wielu prekursorów pedagogiki zauważyło już dawno, że kiedy uczniowie samodzielnie dochodzą do wiedzy to uzyskują lepsze wyniki i chętniej podejmują działania. Walczą wtedy też ze stresem i obawą przed ośmieszeniem się, jeżeli zrobią coś źle. Po stronie nauczyciela pozostaje jeszcze kwestia wsparcia i sprawiedliwej oceny zaangażowania uczniów.

metody-i-formy-pracy-w-szkole

ABOUT THE AUTHOR