Breaking News
 |  | 

Edukacja i nauka

Piszemy maila do nauczyciela.

img-responsive

Pandemia, która nas dotknęła przyczyniła się do wzrostu znaczenia poczty elektornicznej, aplikacji, komunikatorów czy grup społecznościowych w procesie edukacji. Coraz częściej nauczyciele i uczniowie kontaktują się ze sobą właśnie za pośrednictwem e-maili czy komunikatorów ogólnodostępnych . Pandemia pokazała, że taka możliwość utrzymywania kontaktu skutkuje lepszymi ocenami i lepszą relacją, która skutkuje większym zaufaiem młodszych do swoich nauczycieli.

Jak napisać maila do nauczyciela

E-mail to usługa internetowa służąca do przesyłania wiadomości tekstowych lub multimedialnych. Jest to krótka forma wypowiedzi rządzi się swoimi prawami, można go określić jako list elektroniczny, jednakże w budowie i stylu widać wyraźne różnice. Żeby ułatwić ludziom pisanie e-mailów utworzono pewne zasady, a uczniowie, chcąc dobrze wypaść często poszukują w internecie jak napisać maila do nauczyciela.

 

 1. Mail powinien być krótki i treściwy
 2. W tytule najlepiej zawrzeć i wyeksponować frazę kluczową
 3. Jeżeli e-mail musi być długi najlepiej załączyć go jako załącznik, a w treści listu napisać co zawiera załącznik
 4. Pisząc do nauczyciela trzeba używać języka oficjalnego, lepiej nie stosować skrótów myślowych, słownictwa zarezerwowanego dla znajomych, wszystkie zwroty Pani, Pan, Ci, Tobie zapisujemy dużą literą.
 5. Staraj się unikać aluzji, humoru może to być źle odebrane, nie stosuj również emotikonów- to nie jest list do kolegi czy koleżanki ale do nauczyciela,
 6. Słownictwo: swój list rozpocznij od „Dzień dobry”, „Szanowna Pani/Szanowny Panie”, staraj się unikać słowa „Witaj”. Pamiętaj po zwrocie grzecznościowym zazwyczaj stawia się przecinek, a to oznacza, że nową linijkę zaczynamy od małej litery.
 7. Stosuj odstępy jednego wiersza między akapitami, tekst i list będzie czytelniejszy
 8. W e-mailach nie obowiązuje zasada pożegnania i podpisu z prawej strony, dlatego zwrot grzecznościowy kończący i podpis umieszczamy z lewej strony, stosuj formy „Z poważaniem”, „Pozdrawiam” czy „Z wyrazami szacunku”. Pamiętaj, że po zwrocie grzecznościowym nie stawiamy przecinku.
 9. Nie udziwniaj wiadomości,
 10. Pamiętaj o podziale na części:a. Zwrot grzecznościowy, przywitanie

  b. Wstęp i rozwinięcie- krótkie i treściwe przedstawienie tematu wiadomości
  c. Zakończenie- przedstawienie naszych oczekiwań względem adresata

  d. Zwrot grzecznościowy kończący i podpis

Pisanie e-maili wcale nie jest takie trudne jak może się wydawać, trzeba zapamiętać po prostu kilka ważnych zasad i stosować ogólnie przyjęte zasady kultury osobistej. Pierwszy oficjalny e-mail zawsze będzie przysparzał problemy uczniom, jednak nie ma co się przejmować, nauczyciele to też ludzie i są wyrozumiali zdając sobie sprawę z tego, że młodzi ludzie dopiero uczą się zasad sporządzania oficjalnych pism.

piszemy-maila-do-nauczyciela

ABOUT THE AUTHOR