Breaking News
 |  | 

Edukacja i nauka

Przymiotniki i rzeczowniki.

img-responsive

W języku polskim mamy 10 części mowy, które są podzielone na dwie części: odmienne i nieodmienne. Części mowy odmienne to przymiotnik i rzeczownik, czasownik, zaimek i liczebnik. W języku polskim znajdziemy dużo rzeczowników i przymiotników.

Przymiotnik i rzeczownik – podstawowe informacje

„Jaki ? Który? Żółty, słodki. Czyj ? Państwowy. To przymiotnik. Przymiotniki to odmienna część mowy określająca cechy istot żyjących, stanów, rzeczy oraz pojęć. Odpowiada na pytania: jaki, jaka jakie, który, która które, czyj, czyja, czyje? W języku polskim przymiotniki występują w liczbie pojedynczej w trzech rodzajach:

 

  • męskim- występują końcówki -y/ -i np. mały, duży, wysoki, niski
  • żeńskim- występuje końcówka -a np. duża, niebieska, mała
  • nijakim- występuje końcówka -e np. białe, żółte, wysokie

zaś w liczbie mnogiej w dwóch rodzajach:

  • męskoosobowym- końcówki -y / -i np. wysocy, niscy, mali, duzi
  • niemęskoosobowym- końcówki -e np. małe, duże, żółte, białe

Przymiotniki można odmieniać przez przypadki (mamy 7 przypadków w języku polskim: mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik, miejscownik, wołacz). Przymiotniki możemy stopniować. Stopień wyższy i najwyższy używamy do porównywania rzeczy, ludzi i sytuacji. Są przymiotniki, które stopniują się nieregularnie, np. zły- gorszy- najgorszy, dobry-lepszy-najlepszy, duży-wielki- największy. W języku polskim występują również przymiotniki odrzeczownikowe, czyli: dom- domowy, szkoła- szkolny, lato-letni, Kraków- krakowski itp.

„Kto? Co? O rzeczownik pytaj. Uczeń, Stach, gramofon płyta.” Rzeczownik to odmienna część mowy, do której zaliczamy nazwy istot żyjących, roślin, przedmiotów, zjawisk. Do rzeczowników zaliczane są nazwy czynności np. bieg, skok, cechy: młodość. Do rzeczowników należą również imiona i nazwiska, nazwy geograficzne, tytuły utworów. Podstawowymi pytaniami na które odpowiada rzeczownik to kto i co, jednakże rzeczownik może odpowiadać na pytania w odpowiedniej sobie formie kogo, czego,czemu, komu w zależności od kontekstu, np. „Nie lubię (czego) marchewki” lub „Zrobiłam zadanie (komu?) Adamowi”. Rzeczowniki w przeciwieństwie do przymiotników nie odmieniają się przez rodzaje, mają na stałe przypisany rodzaj do siebie

 

  • męski: stół, chłopiec, telewizor
  • żeński: dziewczyna, lalka, komoda
  • nijaki: dziecko, krzesło, łóżko

Podobnie jak przymiotniki, rzeczowniki odmieniają się przez przypadki.

Przymiotnik i rzeczownik występują bardzo licznie w słowniku języka polskiego jako dwie najczęściej występujące części mowy. Po mimo nauki odmian tych części mowy człowiek od samego początku posługuje się nimi intuicyjnie. Z czasem utrwala swoja wiedzę i umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną.

przymiotniki-i-rzeczowniki

ABOUT THE AUTHOR