Breaking News
 | 2021 | styczeń
 • Edukacja i nauka

  Ewaluacja zajęć w przedszkolu

  Ewaluacja, z tym pojęciem spotyka się duża liczba osób zatrudnionych w różnych miejscach pracy. Szczególnie często to słowo wiązane jest z pracą nauczycieli przedszkola i szkół. Samo w sobie słowo ewaluacja z jeżyka angielskiego oznacza: oceniać, szacować. Ewaluacja w oświacie Pojęcie ewaluacji w prawie oświatowym pojawia się na kilku płaszczyznach i mamy z nim do…

  Read More
 • Edukacja i nauka

  Matematyczne pomoce naukowe

  Matematyka, jako królowa nauk, jest bardzo przydatna w życiu codziennym jednak często potrafi sprawiać problemy. Nauczyciele głowią się jak w prosty i zrozumiały sposób wytłumaczyć swoim uczniom zasady w niej panujące. Uczniowie zaś denerwują się bo czegoś nie rozumieją bądź nie mogą zapamiętać skomplikowanych wzorów, formuł czy wykresów. Słabe oceny to brak motywacji dla uczniów…

  Read More
 • Edukacja i nauka

  Przymiotniki i rzeczowniki.

  W języku polskim mamy 10 części mowy, które są podzielone na dwie części: odmienne i nieodmienne. Części mowy odmienne to przymiotnik i rzeczownik, czasownik, zaimek i liczebnik. W języku polskim znajdziemy dużo rzeczowników i przymiotników. Przymiotnik i rzeczownik – podstawowe informacje „Jaki ? Który? Żółty, słodki. Czyj ? Państwowy. To przymiotnik. Przymiotniki to odmienna część…

  Read More
 • Edukacja i nauka

  Piszemy maila do nauczyciela.

  Pandemia, która nas dotknęła przyczyniła się do wzrostu znaczenia poczty elektornicznej, aplikacji, komunikatorów czy grup społecznościowych w procesie edukacji. Coraz częściej nauczyciele i uczniowie kontaktują się ze sobą właśnie za pośrednictwem e-maili czy komunikatorów ogólnodostępnych . Pandemia pokazała, że taka możliwość utrzymywania kontaktu skutkuje lepszymi ocenami i lepszą relacją, która skutkuje większym zaufaiem młodszych do…

  Read More
load more