Breaking News
 |  | 

Edukacja i nauka

Ewaluacja zajęć w przedszkolu

img-responsive

Ewaluacja, z tym pojęciem spotyka się duża liczba osób zatrudnionych w różnych miejscach pracy. Szczególnie często to słowo wiązane jest z pracą nauczycieli przedszkola i szkół. Samo w sobie słowo ewaluacja z jeżyka angielskiego oznacza: oceniać, szacować.

Ewaluacja w oświacie

Pojęcie ewaluacji w prawie oświatowym pojawia się na kilku płaszczyznach i mamy z nim do czynienia w kilku rozporządzeniach:

  1. uzyskanie awansu zawodowego przez nauczycieli
  2. nadzór pedagogiczny
  3. wymagania wobec przedszkoli i szkół
  4. ocena pracy nauczycieli

W związku z powyższym każdy nauczyciel jest obowiązany do systematycznego badania jakości swojej pracy i działań podjętych na rzecz swoich podopiecznych i szkoły, czyli innymi słowy musi dokonywać ewaluacji. Najczęściej nauczyciele dokonują ewaluacji zajęć, które przeprowadzają, aby mogli coś zmienić czy udoskonalić.

Ewaluacja zajęć w przedszkolu:

W przedszkolu i początkowych klasach szkoły podstawowych przeprowadza się najwięcej zajęć w formie aktywizującej, tak aby dzieci przyswoiły jak największą ilość przydatnych wiadomości. Dlatego też, nauczyciele stawiają wtedy na ewaluacje zajęć za pomocą różnych kolorowych pomocy dydaktycznych. Najczęściej stosowane metody ewaluacji dotyczą odczuć dzieci, tego czy podobało im się, jak się czują, lub co zapamiętali.

Przykłady metod aktywnej ewaluacji:

  1. Podawanie pacynki- dzieci siedzą w kole i podając sobie pacynkę mówią co im się podobało
  2. Pakuję do walizki- dzieci zastanawiają się co zapamiętali z zajęć i po kolei mówią „Pakuję do walizki i zabieram z sobą….”- wymieniają coś co im zapadło w pamięć, najbardziej się podobało
  3. buźki- wato wykorzystać tablice magnetyczne, na których dzieci będą mogły przywiesić uśmiechnięte lub smutne buźki, wyrażające to czy są zadowolone czy smutne lub czy podobało im się czy też nie
  4. kciuki- na zadane pytanie przez nauczyciela, dzieci podnoszą kciuk w górę lub dół
  5. termometr- na dużym przygotowanym wcześniej papierowym termometrze dzieci zaznaczają swoje zadowolenie (wysoka temperatura) lub odwrotnie
  6. światła- każde dziecko otrzymuje kartoniki w trzech kolorach: zielony, żółty i czerwony, na zadane pytania przez nauczyciela, dzieci podnoszą kartonik, który odpowiada ich odczuciom

Ewaluacja zajęć w przedszkolu kończy każde zajęcia, zazwyczaj przeprowadzana jest kilka razy w miesiącu, a nauczyciele znając swoje pociechy wykorzystują metody aktywnej ewaluacji. Wykorzystując do tego kolorowe, przyciągające wzrok pomoce dydaktyczne, wspomagają swoich podopiecznych do otwarcia się przed innymi. Ważne jest, aby żadnego dziecka nie zmuszać do mówienia na forum o swoich odczuciach, jeżeli się wstydzi należy przejść do kolejnego dziecka, a temu dać czas. Wykorzystanie form ustnych aktywnej ewaluacji jest też pomocne ze względu na samodzielne formułowanie przez dzieci wniosków.

ewaluacja-zajec-w-przedszkolu

ABOUT THE AUTHOR