Breaking News
 | 2021 | styczeń
 • Edukacja i nauka

  Sposoby na stres w szkole

  Szkoła- nauka, kartkówki, odpytywanie i sprawdziany to stres dla uczniów, często objawiający się symptomami ze strony układu pokarmowego. Jeszcze większy stres wywołują egzaminy- ósmoklasisty oraz maturalny. Gdy uczeń się stresuje ciężko mu się skupić i łatwo wtedy o błąd, który może sprawić, że ocena będzie dużo niższa niż ta na którą uczeń faktycznie potrafi. Czym…

  Read More
 • Edukacja i nauka

  Rewalidacja- pomoce

  W ostatnich latach wrosła liczba dzieci z orzeczeniami o specjalnych potrzebach kształcenia wydanymi przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną. Zajęciami rewalidacyjnymi otacza się dzieci z między innymi spektrum autyzmu, dysgrafią, dyskalkulią, niepełnosprawnościami intelektualnymi i innymi jednostkami. W związku z tym potrzebni są nauczyciele specjalni, wspomagający, którzy będą kształcić dzieci i pomagać im wyrównywać problemy edukacyjne. Czym jest…

  Read More
 • Edukacja i nauka

  Metody i formy pracy w szkole

  Szkoła kojarzy nam się z dużym budynkiem, do którego trzeba iść i się uczyć, zdobywać oceny tak aby zdać od następnej klasy, lub ukończyć konkretny stopień edukacji. Jednakże szkoła to także nauczyciele, plan pracy, statuty, obowiązki, a dla uczniów to także czas zawiązywania relacji koleżeńskich. W edukacji powinno się stosować różne metody i formy pracy…

  Read More
 • Edukacja i nauka

  Znaczenie gry edukacyjnej

  Nauczycielom oraz rodzicom zależy na efektywnej nauce i prawidłowym rozwoju, w związku z czym coraz częściej można zaobserwować wykorzystywanie nowoczesnych technologii, czy też odwoływania się do „starych” metod nauczania stosowanych przez prekursorów pedagogiki, np. metody Marii Montessorii, albo korzystają z coraz popularniejszych gier edukacyjnych. Edukacyjna gra ma za zadanie zaktywizować dziecko i pomóc mu w…

  Read More
load more