Breaking News
 |  | 

Edukacja i nauka

Jak sporządzić sprawozdanie ze stażu nauczyciela?

img-responsive

Po odbytym stażu nauczyciel powinien napisać sprawozdanie. Nie istnieją uniwersalne wzory sprawozdania ani nie istnieją wobec niego żadne wytyczne. Jak napisać sprawozdanie ze stażu? Dowiesz się z tego wpisu jak zaplanować pisanie sprawozdania i dlaczego sporządzenie notatek na bieżąco jest takie ważne.

Od czego zacząć sprawozdanie?

Sprawozdanie powinniśmy zacząć pisać od wprowadzenia ogólnych informacji, tj. imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego, kwalifikacje, miejsce odbywania stażu, przeprowadzone zajęcia, data rozpoczęcia i zakończenia stażu oraz datę zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego. Po podaniu podstawowych danych trzeba wymienić postawione cele aktualnie realizowanego awansu zawodowego. Warto opisać w kilku zdaniach każdy cel, który znalazł się w planie awansu zawodowego. W przypadku niezrealizowanego zadania warto o nim wspomnieć w sprawozdaniu. Podaj przyczyny tego stanu rzeczy. Nie warto w tej części wymyślać, nie wiadomo, jakich powodów, na pewno zostanie doceniona szczerość. Forma sprawozdania może być opisowa, tabelaryczna czy mieszana. Sprawozdanie z prac powinno być przede wszystkim czytelne dla odbiorcy. Słabym pomysłem jest rozrzucenie kluczowych informacji, które sprawią, że sprawozdanie stanie się mało czytelne.

Co może pomóc w przygotowaniu sprawozdania?

W sprawozdaniu pomóc może na bieżąco sporządzanie notatek, co zostało osiągnięte, a co nie. Warto opisać każdy punkt, by potem zebrać sporządzone notatki, by znalazły się w sprawozdaniu rocznym. Przygotowując sprawozdanie, warto pamiętać o kluczowych sformułowaniach, które wskazują bezpośrednio na działania i czynności podejmowane podczas realizacji planu rozwojowego. Sporządzając sprawozdanie, warto mieć pod ręką rozporządzenie, w którym znajduje się opis analiza realizacji wymagań określonych w dokumencie MEN. Można sobie postawić kilka pomocniczych pytań takich jak: co? gdzie? kiedy? jakie były efekty? itd. Również może być ciężko zapamiętać wszystkie aktywności, dlatego ważne jest odpowiednie zaplanowanie i przeznaczenie pewnej ilości czasu, aby zanotować kluczowe informacje, które będą przydatne do sporządzenie sprawozdania.

Wiele nauczycieli stażystów zadanie sobie pytanie: jak napisać sprawozdanie ze stażu? Okazuje się, że nie jest to zbyt trudne. Dobre zaplanowanie jego napisania jest bardzo ważne. Brak notatek w danym roku akademickim może sprawić, że będziemy mieli problemy z napisaniem sprawozdania i stracimy dużo więcej czasu, niż oczekiwaliśmy. Sumienne notowanie celów i jego realizacji bywa kluczowe w pracy nauczyciela.

jak-sporzadzic-sprawozdanie-ze-stazu-nauczyciela

ABOUT THE AUTHOR