Breaking News
 |  | 

Edukacja i nauka

Jak wygląda awans zawodowy nauczyciela?

img-responsive

Awans zawodowy nauczyciela, który został wprowadzony w 2000 roku przewiduje określoną ścieżkę w Karcie Nauczyciela. Jak przebiega kariera nauczyciela? Z tego wpisu dowiesz się, przez jakie kroki przejdzie nauczyciel stopnie awansu do kolejnej przygody z nauczaniem.

Nauczyciel stażysta i początki kariery dydaktyka

W momencie, kiedy nauczyciel po studiach podejmuje pierwszą pracę, to mówimy o nim nauczyciel stażysta. Okres, w którym nauczyciel przestaje być stażystą, to rok. Nauczyciel stażysta realizuje swój własny program, który zatwierdzany jest przez dyrektora szkoły. Stażysta posiada także opiekuna, który nadzoruje jego pracę. W pierwszym roku pracy przybędzie trochę problemów i zmartwień, dlatego opiekun powinien wspomóc go dobrą radą. Po roku nauczyciel stażysta musi udowodnić, że zrealizował on plan rozwoju. Można powiedzieć, że jest to dalsza przepustka do awansu na nauczyciela kontraktowego.

Nauczyciel kontraktowy a przygotowanie do zawodu

W kolejnym stopniu wtajemniczenia w zawodzie nauczyciela jest uzyskanie poziomu nauczyciela kontraktowego. Nadal może on liczyć na opiekuna, który będzie go wspierał dobrą radą. Przygotowanie trwa 9 miesięcy, a oceniany jest między innymi sposób prowadzenia lekcji, ingerencja w niektóre przedsięwzięcia szkolne czy organizacja konkursów, w których uczestniczą uczniowie. Pozytywna ocena skutkuje dalszym awansem na nauczyciela mianowanego.

Od nauczyciela mianowanego do nauczyciela dyplomowanego

Nauczycielem mianowanym nie jest zostać tak łatwo, ponieważ jest wymagany 2-letni staż jako nauczyciel kontraktowy. Ten czas skraca się do roku, kiedy mamy tytuł naukowy doktora. Długość uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego wynosi 9 miesięcy. Tym razem ocena jest przeprowadzana dwa razy, w szkole i w gminie. Pozytywna ocena daje zielone światło, aby zostać nauczycielem dyplomowanym. Staż, który nauczyciel powinien posiadać, starając się o awans nauczyciela dyplomowanego to dwa lata i 9 miesięcy. W przypadku posiadania tytułu naukowego doktora wystarczy tylko rok i 9 miesięcy. Tutaj też mamy do czynienia z dwoma etapami. Pierwszy etap to ocena dorobku i stażu. Drugi etap przeprowadzany jest przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Pozytywna ocena skutkuje uzyskania statusu nauczyciela dyplomowanego.

Jak możemy zauważyć, droga do miana nauczyciela dyplomowanego nie jest usłana różami. Trudno ukryć, nauczyciel stopnie awansu dają pewien zarys, jak tak naprawdę wygląda praca w oświacie. Zawód nauczyciela jest aktualnie jednym z najbardziej niedocenianych zawodów.

jak-wyglada-awans-zawodowy-nauczyciela

ABOUT THE AUTHOR