Breaking News
 | 2021 | styczeń
 • Edukacja i nauka

  Angielskie gry edukacyjne

  W dzisiejszych czasach ciężko jest funkcjonować bez znajomości języków obcych, szczególnie języka angielskiego. Już od małego rodzice dbają, aby ich dziecko zaznajamiało się z tym językiem poprzez bajki, piosenki i gry edukacyjne angielskie. Zadaniem gier edukacyjnych jest wspomaganie rozwoju i nauki dziecka. Wykorzystywanie takich gier w czasie lekcji pozwala na zapamiętanie większej ilości materiału, angażuje…

  Read More
 • Edukacja i nauka

  Stopnie zawodowe nauczycieli

  Jeden z kilku zawodów społecznego zaufania- nauczyciel. Droga osób chcących pełnić ten dyżur nie jest prosta, a późniejsza praca wymaga dużej ilości empatii, cierpliwości i wrażliwości. Dodatkowo nauczyciel musi cały czas pogłębiać swoją wiedzę, doskonalić swój warsztat dydaktyczny, metodyczny czy wychowawczy. Oprócz tego na drodze swojej kariery staje przed nim możliwość awansu zawodowego, który wiąże…

  Read More
 • Edukacja i nauka

  Stolice Unii Europejskiej

  Unia Europejska powstała 1 listopada 1993 roku na mocy podpisanego 7 lutego 1992 roku traktatu z Masstricht. Zawiązała się z utworzonej w 1958 roku Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Jako organizacja międzynarodowa (w znaczeniu również prawnym) funkcjonuje od 1 grudnia 2009 roku. Polska wstąpiła do Unii Europejskiej 2 maja 2004 roku i jest jednym z 27 demokratycznych…

  Read More
 • Edukacja i nauka

  Wymagania dla nauczyciela mianowanego

  Nauczyciel podejmujący pracę zawodową w placówce oświatowej swoją karierę zaczyna od pierwszego stopnia czyli od nauczyciela stażysty, po ukończeniu tego kroku w swojej karierze może składać wniosek o rozpoczęcie procedury uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego. Wyróżnionych jest 4 stopnie awansu zawodowego nauczycieli: stażysta, kontraktowy, mianowany, dyplomowany. Całość uregulowana jest Ustawą z 26 stycznia 1982 r….

  Read More
load more