Breaking News
 |  | 

Edukacja i nauka

Nauka czytania metodą sylabową

img-responsive

W momencie kiedy dziecko zaczyna wypowiadać słowa i układać je w zdania, wielu rodziców zastanawia się jak ułatwić swojemu dziecku start w szkole. W związku z tym w wśród znajomych nauczycieli i w internecie poszukują porad jak nauczyć dziecko czytać. Inaczej wygląda to wśród nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

Jak nauczyć dziecko czytać?

Po mimo posiadania kilku metod nauki czytania, w Polsce głównie korzysta się z dwóch podstawowych. Pierwszą z nich jest metoda literowa, a drugą metoda sylabowa.

  1. Metoda literowa- metoda, która zakłada uczenie się wszystkiego po kolei: alfabet, krótkie wyrazy, proste zdania. Problemem w tej metodzie jest czas jej trwania oraz możliwość problemów ze zrozumieniem tekstu przez dzieci. Trzeba zwrócić uwagę, że w tej metodzie dzieci literują po kolei każde wyrażenie i dopiero składają słowa, przez co mogą mieć problem z zapamiętaniem tego co już przeczytali.
  2. Metoda sylabowa- stosunkowo szybsza metoda, wymaga niewielkiego nakładu czasu na ćwiczenie, kilka minut codziennie i może się opierać na zabawie. Metoda sylabowa jest znana i stosowana już od lat 50. XX wieku.

Sylabowa nauka czytania:

Etapy nauki czytania metodą sylabową:

  1. Nauka samogłosek- dziecko musi poznać wszystkie samogłoski występujące w języku polskim, najlepiej przedstawiać je dziecku w formie graficznej, a potem je należy wymówić. Potem trzeba samogłoski utrwalić, np. poprzez memory graficzne, codzienne powtarzanie samogłosek, wystarczy kilka dni po 1-2 minuty.
  2. Jeżeli dziecko już zna i rozpoznaje samogłoski, można wprowadzać spółgłoski. Łączymy je np. BA,BE,BI,BO,BU, BĄ,BĘ,BÓ, i tak kolejne spółgłoski. Pamiętajmy, należy to wykonywać stopniowo i przez dłuższy czas, aby dziecko mogło zapamiętać sylaby. Żeby dziecku nie znudziło się powtarzanie można wprowadzić zabawy, tutaj też pomoże memory, lub obrazki z danymi sylabami.
  3. Kolejny etap to łączenie sylab w wyrazy. Zaczynamy od prostych wyrazów typu: mama,lala,tata,mapa,mata, koza, woda itp. Żeby wspomóc zapamiętanie wyrazów, można użyć klocków z naklejonymi sylabami do łączenia, kartoników do podpisywania obrazków, specjalne gry stworzone z myślą o nauce czytania metodą sylabową.
  4. Wreszcie pojawią się zdanie, ale takie proste, podstawowe. Złożone z tych wyrazów, które dziecko ma już utrwalone, np. Tato ma mapę. Mama ma kota. Ala lubi lody.
  5. Teraz dodajemy dłuższe wyrazy, kupimy, cebula, sałata itp. Tworzymy razem z nimi zdania. Aby utrwalić takie wyrazy, watyo skorzystać z rozsypanki wyrazowej, tak aby ułożyć jak najwięcej zdań.
  6. Teraz do sylaby otwartej, czyli tej złożonej z samogłoski i spółgłoski (np.BA,BE,BI itd.) dodajemy spółgłoski, takim sposobem powstają nam słowa: ko-t, lo-t, li-s, no-c i podobnie. Później pojawiają się dłuższe wyrazy: lal-ka, ba-lon. Oczywiście układamy z nimi zdania i czytamy.
  7. Przedostatni etap to zmiękczenia: ni, ń, si, ś oraz wszystkie inne. Najpierw trzeba je utrwalić tak jak to robiliśmy na początku. Po utrwaleniu zmiękczeń wprowadzamy sylaby z dwuznakami, czyli sz, cz, dź, rz itd. Oczywiście utrwalamy je.
  8. Przed nami ostatni etap: płynne czytanie zdań, złożonych ze wszystkich znaków występujących w języku polskim

Sylabowa nauka czytania jest uznawana za najbardziej efektywną metodę, która wykorzystywana jest coraz częściej samodzielnie przez rodziców oraz w szkołach. Jej plusy to głownie krótki czas nauki oraz szybkie wprowadzanie sylab i pierwszych prostych wyrazów. Dodtkowo możliwość nauki poprzez zabawę, sprawia że dzicko z chęcią siada do nauki czytania. 

nauka-czytania-metoda-sylabowa

ABOUT THE AUTHOR