Breaking News
 |  | 

Edukacja i nauka

Rewalidacja- pomoce

img-responsive

W ostatnich latach wrosła liczba dzieci z orzeczeniami o specjalnych potrzebach kształcenia wydanymi przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną. Zajęciami rewalidacyjnymi otacza się dzieci z między innymi spektrum autyzmu, dysgrafią, dyskalkulią, niepełnosprawnościami intelektualnymi i innymi jednostkami. W związku z tym potrzebni są nauczyciele specjalni, wspomagający, którzy będą kształcić dzieci i pomagać im wyrównywać problemy edukacyjne.

Czym jest rewalidacja:

Rewalidacja to całokształt działań dydaktycznych, wychowawczych i terapeutycznych, które są podejmowane na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Jest to proces wzmacniania osób z niepełnosprawnością i zwiększyć szanse, które zostały ograniczone przez niepełnosprawność. Celem jest maksymalizowanie potencjału ucznia, zmierzamy wtedy do usamodzielnienia i uspołecznienia dziecka. Założone cele osiągamy poprzez wzmacnianie mocnych stron , wykorzystywanie naturalnych sytuacji i aranżowanie przestrzeni do nabywania, ćwiczenia i rozwijania umiejętności edukacyjno- społecznych.

Naukowe pomoce do rewalidacji:

Pomoce używane przez nauczycieli muszą być dopasowane do wieku i niepełnosprawności ucznia. O tym kiedy i jakie pomoce do rewalidacji wykorzystać decyduje nauczyciel, który pracuje z dzieckiem. Co możemy zaliczyć jako pomoce do rewalidacji?

  1. Scenariusz zajęć- jest to podstawa dla nauczyciela/ pedagoga. O ile w czasie lekcji, nauczyciel wie co ma robić i jak, o tyle podczas zajęć rewalidacyjnych musi być pewny, że zrealizuje swoje założenia. Nie zmienia to faktu, że nauczyciele bez względu na wszystko szykują scenariusze zajęć.
  2. Multimedia- coraz częściej wykorzystywane w edukacji, wychowaniu i terapii dzieci.
  3. Gry dydaktyczne- logopedyczne, układanki, trening słuchowy
  4. Ćwiczenia- grafomotoryka, czytanki, ćwiczenia kompetencji,
  5. Ćwiczenie motoryki- wycinanie, balansowanie, pisanie
  6. Zabawy ruchowe- korekcyjne, gimnastyczne,
  7. metody rozwijające umiejętności kompetencji społecznych- trening umiejętności społecznych
  8. arteterapia i animaloterapia

     

Metody i pomoce do rewalidacji są podobne do metod i pomocy wykorzystywanych przez większość nauczycieli, jednak jak już zostało wspomniane muszą być one dostosowane do wieku i niepełnosprawności ucznia. Ważne jest aby nauczyciel pracujący z dzieckiem niepełnosprawnym odznaczał się szczególną cierpliwością i był empatyczny, dodatkowo nauczyciel od rewalidacji nie może się poddawać i zawsze powinien być przygotowany do podejmowania działań wychowawczo-terapeutycznych wśród dzieci. Wykorzystanie metod i pomocy usprawnia pracę nauczyciela i w znaczący sposób pomaga rozwijać się dziecku z orzeczoną niepełnosprawnością.

 

rewalidacja-pomoce

ABOUT THE AUTHOR