Breaking News
 |  | 

Edukacja i nauka

Wyrazy ze zmiękczeniami- zasady pisowni

img-responsive

Każdy z nas zna nasz alfabet, wprawdzie na niektóre litery ciężko znaleźć nam jakieś wyrazy, ale litery są i występują w naszym języku. W języku polskim występuje 35 liter licząc z tymi, które występują w zapożyczeniach czy w wyrazach obcych. W naszym alfabecie znajdziemy również dwuznaki oraz trójznaki.

Zmiękczenia liter:

Zmiękczenia liter to spółgłoski miękkie i lubią sprawiać trudności dzieciom i obcokrajowcom. Najtrudniejszy oczywiście jest zapis słów, wobec których trzeba znać zasady występujące w naszym języku. Wiadomo, że istnieją reguły pisowni wyrazów ze zmiękczeniami i tutaj pojawiają się trzy wyjścia: po pierwsze nauczyć się na pamięć wyrazów ze zmiękczeniami, wyuczyć się zasad pisowni tych słów, albo pisać intuicyjnie i liczyć, że nie popełnimy błędów. Jednak raczej większość z nas chciałaby posługiwać się poprawną polszczyzną.

Zmiękczenia jakie posiadamy w języku polskim to: ś, ć, ź, ń, dź, dzi, ni, si, ci, zi;

Wyrazy ze zmiękczeniami i zasady pisowni:

 1. zmiękczenia ś, ć, ź, ń, dź piszemy na końcu wyrazu, przykłady:
  pójść, biegać, pić, ktoś, nić, więź, jedź, idź, koń, broń, leć, wstać, latać, bawić, skakać, ryś, paź, łódź, spać, słoń, i inne;
 2. zmiękczenia ś, ć, ź, ń, dź piszemy również przed spółgłoską, przykłady:
  śnieg, ćma, ćwiek, ścinać, ścieg, śpi, śpiewa, śpiwór, źle, źrebak, źrenica, źródło, źdźbło, dźwięk, taśma, dźwig, dźwięk, bańka, hańba i inne;
 3. zmiękczenia si, ci, ni, dzi, zi, piszemy przed samogłoskami (a, ą, e, ę, o, ó, u), przykłady:
  siano, siew, ciągnąć, ciężko, niebo, niebieski, ciocia, dzięcioł, ciasto, zięba, dziadek i inne;
 4. s, c, n, dz, z piszemy przed samogłoską i, przykłady: zima, dzik, zięba, siła, cicho, dziwny, sikorka, nitka i inne;
 5. „j” jest jedyną literą w języku polskim, która nie ma odrębnej litery i może występować ona na początku, w środku i na końcu wyrazu, przykłady:
  jabłko, jajko, jaskier, wiejski, bliżej, najwyższy, urodzaj, jeleń, jesień i inne

Trzeba pamiętać, że litera „i” jest również samogłoską i nie jest ona zmiękczeniem, gdy jest ona wyraźnie słyszalna w wyrazie, np. kw- i- at, p- i -wnica, dz- i – k i tym podobne. Pamiętajmy również, że mamy takie słowa, w których pomimo że „z” i „i” stoją obok siebie nie tworzą nam zmiękczenia, np. bezinteresowny, bezideowy.

Wyrazy ze zmiękczeniami w języku polskim są obecne i to w dużej ilości. Bardzo duża część z nas nie pamięta zasad, których kiedyś uczyliśmy się w szkole. Jednakże dzięki nim dziś w sposób intuicyjny wpisujemy odpowiedni znak. Pamiętajmy, że zmiękczenia wyrazów są nam potrzebne w języku polskim, dzięki nim oddajemy sens wypowiedzi oraz silne nacechowanie wyrazu.

wyrazy-ze-zmiekczeniami-zasady-pisowni

ABOUT THE AUTHOR