Breaking News
 |  | 

Edukacja i nauka

Zabawy integracyjne dla trzylatków

img-responsive

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest ważne dla każdego z zaangażowanych w wychowanie i opiekę nad pociechą. Od pierwszych dni czuwa nad tym rodzic, następnie pojawiają się inne osoby spokrewnione lub nie, których zadaniem jest rozwój dziecka. Wielu rodziców decyduje się, że ich dziecko w wieku trzech lat wkracza w jeden z ważniejszych etapów swojego życia- zaczyna przygodę z przedszkolem. Pedagogowie, nauczyciele wychowania przedszkolnego są specjalnie kształceni aby pomóc maluchom przejść z środowiska rodzinnego do środowiska rówieśników płynnie, a przede wszystkim na spokojnie. Dlatego na samym początku roku szkolnego wychowawcy w przedszkolu integrują grupę, pomagają dzieciom w poznaniu siebie i sami poznają swoich podopiecznych.

Co daje nam integracja grupy dzieci?

Celem każdego nauczyciela jest dobrze zintegrowana grupa, co w rezultacie powoduje koleżeńskie relacje w grupie oraz prawidłowe kształtowanie pozytywnych postaw oraz odpowiednią socjalizację. Ważnym czynnikiem jest tu postać osoby dorosłej w postaci nauczyciela, który dla dziecka staje się wzorcem. Niestety, podczas pracy z maluchami mamy do czynienia z dziećmi nieśmiałymi, którym potrzeba więcej czasu na wejście w grupę, dlatego nie należy zmuszać ich do podejmowania aktywności, należy je zachęcać, a czasami dać czas do poobserwowania grupy.

Metody i zabawy integracyjne dla dzieci 3 letnich i nie tylko

Najpopularniejszą metodą integracji grupy społecznej, nie tylko przedszkolnej, są gry i zabawy. Zabawy integracyjne dla dzieci 3 letnich to głównie sposób na naukę pracy w grupie i pozytywne emocje związane z nowym nieznanym miejscem. Wyróżniamy zabawy statyczne, ruchowe, współzawodnictwo czy słowne. Każda z zabaw pozwala dziecku przyswoić nowe doświadczenia, emocje, a także stymuluje rozwój społeczno- emocjonalny. Nauczyciele najczęściej bazują na zabawach ruchowych- jak wiadomo dzieci uwielbiają się bawić, a co za tym idzie chętnie biorą udział w zajęciach.

Najpopularniejsze zabawy integracyjne dla dzieci to zabawy z chustą KLANZA, z chustą związanych jest dużo zabaw, a dzieci lepiej mogą się poznać. Jedną z popularniejszych zabaw jest np. przebieganie pod chustą: wszyscy stają w kole i trzymają chustę, podnoszą ja do góry i w dół, na znak nauczyciela pod chustą przebiegają dzieci o tych samych cechach, np. dziewczynki w blond (żółtych) włosach, dzieci które mają w domu kotka itp. Dzieci o tych samych cechach puszczają chustę wbiegają pod nią i zamieniają się miejscami.

Kolejną zabawą ruchową, ale już bez użycia chusty jest „Wężyk”: dzieci ustawiają się za sobą jak do pociągu, prowadzący podaje frazę np. wszystkie dzieci klaszczą” na co wszystkie dzieci zaczynają klaskać w dłonie itd.

Inną formą zabaw są zabawy słowne: liczne piosenki powitalne zawarte w licznych publikacjach zwartych bądź na stronach internetowych, zabawy słowne polegające na opisywaniu dzieci, np. zabawa o nazwie „detektyw”- dzieci siedzą w kole wraz z nauczycielem, który rozpoczyna zabawę opisując jedno z dzieci. Zadaniem maluchów jest zgadnąć o kim mówi wychowawca, po czym osoba która zgadła opisuje kolejne dziecko. Kolejną zabawą może być „Lustro” dzieci stają w parach, jedna z nich wykonuje ruch, który powtarza drugie dziecko (jako odbicie w lustrze), później się zamienią. Popularną zabawą również jest podawanie swoich imion i np. ulubionych rzeczy, bądź co lubią dzieci robić- maluchy wraz z nauczycielem siadają w kręgu i po kolei często zaczynając od nauczyciela mówią, np.”Jestem Zosia, lubię jabłko”, zabawa trwa aż dojdzie ponownie do nauczyciela.

Zabawy integracyjne dla dzieci 3 letnich i starszych są bardzo popularne i istniały już od dawna, prekursorami takiego podejścia do świata najmłodszych byli wybitni pedagogowie. Dzisiejsi nauczyciele wychowania przedszkolnego mają do dyspozycji czasopisma branżowe, literaturę branżową,strony internetowe, a w czasie swojej nauki wiele specjalistycznych zajęć podczas których uczą się jak wspomóc i rozwijać kompetencje społeczno- emocjonalne swoich podopiecznych.

zabawy-integracyjne-dla-trzylatkow

ABOUT THE AUTHOR