Breaking News
 |  | 

Edukacja i nauka

Matematyczne pomoce naukowe

img-responsive

Matematyka, jako królowa nauk, jest bardzo przydatna w życiu codziennym jednak często potrafi sprawiać problemy. Nauczyciele głowią się jak w prosty i zrozumiały sposób wytłumaczyć swoim uczniom zasady w niej panujące. Uczniowie zaś denerwują się bo czegoś nie rozumieją bądź nie mogą zapamiętać skomplikowanych wzorów, formuł czy wykresów. Słabe oceny to brak motywacji dla uczniów ale również brak efektywności nauki dla nauczyciela, z którą musi się zmierzyć. Z pomocą przychodzą pomoce naukowe.

Pomoce naukowe:

Za pomoc naukowa uznajemy wszystkie środki dydaktyczne, które oddziałują na zmysły uczniów w celu ułatwienia poznawania rzeczywistości. Środki dydaktyczne urozmaicają poznawanie i pogłębianie wiedzy, dzięki nim wzrasta zaangażowanie uczniów w lekcje, pomagają przyswajać trudne do zapamiętania wzory. Podziałów pomocy dydaktycznych jest kilka, jednak nie ma jednego dla przedmiotu jakim jest matematyka. Prawdą jest, że często nauczyciele odwołują się do naturalnych przedmiotów znajdujących się w codziennym otoczeniu dziecka, po to aby łatwiej było mu skojarzyć pewne rzeczy, przykładem jest praca na ułamkach, kiedy przywołuje się przygotowanie ciasta i miary: szklanka, pół szklanki itp. Nauczyciele często również angażują uczniów w wykonywanie samodzielnych plakatów czy tablic które później są wieszane w pracowni matematycznej, tylko po to aby uczeń przez swoją samodzielną pracę dodatkowo się uczy.

Pomoce naukowe matematyka:

  1. środki naturalne: przedmioty i obrazy z otoczenia, które bezpośrednio przedstawiają rzeczywistość, np. figury geometryczne- np. szklanka, lejek
  2. środki techniczne: wyróżniamy tu wzrokowe, słuchowe, wzrokowo- słuchowe, automatyzujące.
    Pomoce naukowe matematyka to kolorowe tablice, fiszki, modele, plakaty, rysunki, fotografie, mapy, rysunki techniczne, maty, klocki konstrukcyjne, klocki magnetyczne, cylindry miarowe, arytmetyczne koraliki, pomoce dydaktyczne pomagające w nauce ułamków: pudełka ułamki, klocki ułamki, magnetyczne kwadraty ułamki i wiele innych
  3. Komputer i Internet: gry internetowe, programy i aplikacje matematyczne, materiały audiowizualne, filmy, projekcje;

Nauczyciele często korzystają z możliwości nowoczesnych technologii, które są dostępne w szkołach, tablice interaktywne, tablice magnetyczne, warto też wykorzystywać klocki konstrukcyjne czy też klocki magnetyczne aby wspomóc zrozumienie i utrwalenie wiadomości. Producenci wychodzą naprzeciw trudnościom w matematyce i tworzą szereg różnych nowych pomocy matematycznych dla klas początkowych szkoły podstawowej oraz dla klas starszych, które poznają coraz więcej matematycznych zagadnień. Wyposażenie pracowni matematycznej w poszczególne materiały dydaktyczne sprawia, że nauczyciele i uczniowie chętniej z nich korzystają.

matematyczne-pomoce-naukowe

ABOUT THE AUTHOR