Breaking News
 |  | 

Edukacja i nauka

Opiekun medyczny

img-responsive

Wybór odpowiedniego zawodu bywa trudny. Podczas podejmowania takiej decyzji warto na pewno zastanowić się nad tym, jakie są nasze indywidualne predyspozycje. Pod uwagę trzeba też wziąć zarobki i zapotrzebowanie na specjalistów w konkretnej branży na rynku pracy. Jednym z kierunków, który w ostatnich latach cieszy się dużym zainteresowaniem, jest opiekun medyczny. Łódź, Warszawa, Kraków, czy Wrocław to natomiast tylko przykłady większych miast, w których z łatwością można znaleźć szkoły oferujące naukę właśnie w tym zakresie.

Opiekun medyczny – czym się zajmuje?

Najważniejszym zadaniem opiekuna medycznego jest świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych oraz opiekuńczych swoim podopiecznym. A mogą nimi być zarówno osoby starsze, jak i chore oraz niesamodzielne, które takiego wsparcia potrzebują często na co dzień.

Opiekun medyczny pomaga osobom niesamodzielnym w zaspokajaniu ich potrzeb biologicznych, psychologicznych oraz społecznych. Taka osoba musi się też nauczyć rozpoznawać i następnie rozwiązywać problemy swoich podopiecznych, dzięki czemu są oni w stanie prawidłowo funkcjonować.

Warto też dodać, że opiekun musi mieć umiejętności, które pozwolą mu asystować pielęgniarkom, fizjoterapeutom, czy lekarzom przy wykonywaniu wszelkich zabiegów z zakresu opieki medycznej. Do zadań takiej osoby należy też dezynfekcja i przygotowywanie narzędzi używanych podczas takich zabiegów.

Jak zostać opiekunem medycznym?

Niezależnie od tego, czy chcesz znaleźć pracę jako opiekun medyczny w Łodzi, Lublinie albo Gdańsku, musisz zdobyć odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego zawodu. Najlepiej jest to zrobić w szkole policealnej, która oferuje naukę na tym kierunku zupełnie za darmo. Wystarczy być absolwentem szkoły, po której otrzymuje się wykształcenie średnie. Nie trzeba natomiast posiadać dyplomu maturalnego, aby korzystać z możliwości, jakie dają tego typu placówki. Nauka na kierunku opiekun medyczny trwa 3 semestry, czyli 1,5 roku i kończy ją egzamin, który potwierdza zdobytą przez słuchacza wiedzę.

Gdzie może pracować opiekun medyczny?

Istnieje wiele miejsc, w których można wykonywać swoje obowiązki jako opiekun medyczny. Łódź, Katowice albo Poznań to oczywiście przykłady dużych miast, w których można znaleźć zatrudnienie. Zapotrzebowanie na takich specjalistów jest jednak spore również w znacznie mniejszych miejscowościach. W związku z tym opiekunowie medyczni mogą pracować zarówno u osób prywatnych, jak i w szpitalach, hospicjach, w ośrodkach opieki zdrowotnej, w domach pomocy społecznej, czy fundacjach i stowarzyszeniach, które działają na rzecz osób o ograniczonej samodzielności.

opiekun-medyczny

ABOUT THE AUTHOR