Breaking News
 |  | 

Edukacja i nauka

Program koła teatralnego

img-responsive

Rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci i młodzieży to wyjątkowa rzecz. Wielu przyszłych pedagogów snuje plany jak prowadzą zajęcia dodatkowe z różnych dziedzin, które są ich pasją lub przedmiotem nauczani, jak angażują uczniów w różnego rodzaju projekty, które później są nagradzane. Takimi zajęciami dodatkowymi są zajęcia plastyczne, historyczne, językowe, biologiczne czy teatralne.

Program koła teatralnego:

Jak każde zajęcia dodatkowe, tak i te posiadają swój własny program, w którym prowadzący zapisuje najważniejsze cele i iche realizację zgodą z programem. Dzięki przygotowanemu programowi, wiadomo na co należy przeznaczyć dodatkowe środki, co jest głównym założeniem. Program nie zakłada poszerzania wiedzy- to nie jest lekcja i nauka! Zajęcia koła teatralnego są po to, aby rozwijać zainteresowania i umiejętności, aby pomóc dzieciakom podnieść poczucie własnej wartości czy też pozwolić na samorealizację.

Jak poprawnie zbudować program koła teatralnego?

  1. Realizacja programu, jest to opis zajęć, czego dotyczą, kiedy się odbywają, co będzie ich efektem końcowym- w przypadku koła teatralnego przedstawienie, można od razu podać czego będzie też ono dotyczyło, czy będzie to inwencja twórcza dzieci i nauczyciela, czy wybrany fragment jakiegoś znanego dzieła;
  2. Określamy cele główne- określamy konkretne cele, które muszą być krótkie, treściwe, mierzalne, realne do osiągnięcia, to przede wszystkim cele związane z rozwojem i umiejętnościami dzieci biorących udział w zajęciach teatralnych, np. pobudzanie i rozwijanie zainteresowań, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej;
  3. Określamy cele szczegółowe- czyli to jak będziemy krok po kroku dochodzić do celi ogólnych, mamy tutaj np. uwrażliwienie na piękno słowa, doskonalenie sposobu oddychania, doskonalenie techniki recytacji i tym podobne;
  4. Treści- czyli metody którymi będziemy się posługiwać podczas naszych zajęć z dziećmi, zwróćmy uwagę, że za metodę tutaj uznamy ćwiczenia czy gry, ale oprócz tego oczywiście standardowe pogadanki, zabawy tekstem, drama, czy małe improwizacje. Oczywiście tutaj też musimy uwzględnić sposoby i metody przygotowania się do przedstawienia, które uczniowie wystawią podczas jakiejś okazji, w to wliczamy również samodzielne przygotowanie scenografii, kostiumów czy zaproszeń;
  5. Osiągnięcia ucznia- tutaj krótko opisujemy co dziecku da uczestniczenie w kole teatralny, z czym wyjdzie po zakończeniu całego cyklu zajęć;
  6. Ewaluacja- ostatni punkt, który najciężej przychodzi nauczycielowi, który ocenia czy program i zajęcia są dobre czy też nie i co w przyszłości trzeba byłoby poprawić, aby przynosił efekty.

Dobrze przygotowany i odpowiednio poprowadzony program koła teatralnego daje możliwość osiągnięcia założonych celów i oglądania jak nasi podopieczni dorastają. Pamiętajmy, że jeżeli chcemy uczestniczyć w dodatkowych zajęciach to nie muszą być one prowadzone tylko w szkole, w miejscowościach działają również Centra Kultury, które zrzeszają młodych ludzi w różnych dziecinach. Nie wstydźcie się i angażujcie, nie bójcie się. Wyjdzie to Wam na dobre.

 

program-kola-teatralnego

ABOUT THE AUTHOR