Breaking News
 |  | 

Edukacja i nauka

Wyrazy zaczynające się na “ó”

img-responsive

W języku polskim mamy zgodnie z liczeniem liter występujących w wyrazach zapożyczonych lub obcych a nie występujących fizycznie w języku polskim posiadamy 35 liter. Na większość z nich znajdziemy w języku polskim, wyjątkami są litery ą, ę, ń, x. Nasz język jest bardzo bogaty w słownictwo, dodatkowo wiele słów odmienia się przez przypadki i osoby co dodatkowo powiększa możliwości języka. Jedną z liter, na którą posiadamy wyrazy, co jest zadziwiające są wyrazy zaczynające się na ó lub jak kto woli o z kreską. Niestety ortografii trzeba się nauczyć lub jak kto woli wykuć na pamięć, zapamiętać pewne zasady i się do nich stosować.

Zasady w języku polskim:

Zazwyczaj gdy poznajemy ortografię uczymy się na co wymienia się poszczególne litery, lub po jakich literach piszemy dane zmiękczenie. Są przyjęte ogólne zasady ortografii. Wyjątkiem są wyrazy zaczynające się na ó. W tym wypadku nie ma ogólnie przyjętej zasady, czyli są to słowa, których pisownię trzeba zapamiętać raz na zawsze. Tak samo jest z zakończeniem wyrazów- trzeba pamiętać, że nie istnieją wyraz, które kończą się na „ó” Wyrazy zaczynające się na ó możemy podzielić ze względu na ich długość:

 1. wyrazy dwuliterowe

  ów

 2. wyrazy czteroliterowe

  ósmy, ówże

 3. wyrazy pięcioliterowe

  ósmak (jednostka miary)

 4. wyrazy sześcioliterowe

  ósemka, ówdzie

 5. wyrazy ośmioliterowe

  ówczesny

Dodatkowo do tego mamy możliwe wszystkie odmiany słów, np. ósmoklasista, ósemkowy, ósmaki, ósemek, ósemkować i wiele innych. W tych wyrazach nie możemy w żaden sposób wymienić „ó” na inną literę. Posiadamy również wyrazy, gdzie korzystając z odmiany przez przypadki spotkamy formę zaczynającą się od „ó”. W taki sposób odmieniamy liczbę mnogą słowa oko- w dopełniaczu brzmi to nie tylko „oczu”, ale również poprawną forma jest „ócz”, wprawdzie jest to stara forma, która już raczej nie występuje, ale w dalszym ciągu istnieje ona w naszym słowniku. Kolejnym takim wyrazem jest oda- dopełniacz liczby mnogiej to słowo „ód”.

Jak widać, pomimo nie dużej ilości wyrazów zaczynających się na ó, są one obecne w codziennym życiu, mowie potocznej i wzorcowej. Są słowa, które wyszły już z użycia jak podany wcześniej przykład „ócz”, jednakże to nie zmienia stanu rzeczy, iż nasz język jest bogaty. Wszystkie te słowa są wyjątkami, tak samo jak w szkole uczymy się, że -ów/-ówka piszemy przez „ó” ale są wyjątki, np. zasuwka, skuwka, wsuwka itd. Podobnie jest i w tym wypadku, nie mamy możliwości zrobienia nic z tymi słowami poza odmianą, w której i tak na początku pozostanie nasze „ó”. Stosowanie zasad ortografii ułatwia każdemu życie i jest potrzebne do zrozumienia się.

wyrazy-zaczynajace-sie-na-o

ABOUT THE AUTHOR