Breaking News
 |  | 

Edukacja i nauka

Kiedy wypada Dzień Edukacji Narodowej

img-responsive

Ustanowione dnia 27 kwietnia 1972 roku jako Święto Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. Od 1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela zmienione na Dzień Edukacji Narodowej- innymi słowy Dzień Nauczyciela- święto oświaty i pracowników oświatowych.

Historia Dnia Edukacji Narodowej:

Święto to jest ustanowione na pamiątkę powstania Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku. Komisja Edukacji Narodowej została powołana z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku. Miała być centralnym organem władzy oświatowej, która była zależna od króla i Sejmu. Jednakże początki Dnia Nauczyciela to dopiero okres po II wojnie światowej, a mianowicie 1957 roku. Podczas Światowej Konferencji Nauczycielskiej , która odbyła się w Warszawie, ustalono, że 20 listopada będzie Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela. Dopiero zaś w 1972 ustawą „Karta praw i obowiązków” wprowadzono Święto Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, które miało być obchodzone w rocznicę powstania KEN. W 1982 zmieniono ustawę na Kartę Nauczyciela i nazwę święta na „Dzień Edukacji Narodowej” inaczej nazwany Dniem Nauczyciela.

Kiedy wypada Dzień Nauczyciela?

Na początku roku szkolnego wszyscy zadają sobie to samo pytanie „kiedy wypada dzień nauczyciela?”, lub „czy dzień nauczyciela jest dniem wolnym?”. Otóż, święto Edukacji Narodowej zawsze wypada 14 października i nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy, a to oznacza, że wszyscy, bez wyjątku idziemy w ten dzień do pracy czy też szkoły, no chyba że wypada on w weekend. Jednakże trzeba pamiętać, że dyrektorzy szkół mają możliwość wykorzystania dodatkowych dni wolnych od nauki szkolnej i tym samym często Dzień Edukacji Narodowej jest wolnym od zajęć dydaktycznych, prowadzone są oczywiście zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, które nie mogą pozostać same w domu. Tego dnia również odbywają się liczne apele i uroczystości szkolne. Tego dnia nauczyciele również zostają nagrodzeni lub wyróżnieni za swoją pracę lub zaangażowanie na rzecz szkoły i uczniów. Dodatkowo Minister Edukacji Narodowej tego dnia wręcza złote, srebrne lub brązowe krzyże zasługi, medal Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze. Ze względu na dużą ilość szkół i nauczycieli wszystkie odznaczenia i wyróżnienia są wręczane przez dyrektorów lub kuratorów oświaty. Odpowiadając na pytanie postawione na samym początku, czyli kiedy wypada dzień nauczyciela odpowiedź brzmi następująco. W roku szkolnym 2022/2023 Dzień Nauczyciela 14 października wypada w piątek.

Pamiętajmy, 14 października 2022 rok, piątek. Tego dnia wszystkim nauczycielom, tym lubianym i tym mniej, obecnym i tym, którzy kiedyś byli przy nas złóżmy najlepsze życzenia i podziękujmy, że mimo wszystko byli i są, bo bez nich, niestety nie sięgnęlibyśmy po klucz do przetrwania, dobrobytu i bezpieczeństwa.

kiedy-wypada-dzien-edukacji-narodowej

ABOUT THE AUTHOR