Breaking News
 |  | 

Edukacja i nauka

Język polski- gramtyka i części mowy

img-responsive

„Język polski nie być trudny”, tak można zacząć rozmowy dotyczące naszego piękne języka. Gramatyka polska części mowy, które występują u nas w języku potrafią sprawiać trudności nam polakom, a co dopiero cudzoziemcom. Końcówki fleksyjne, odmiana przez przypadki, tryby, stopniowanie i fonetyczne zależności sprawiają, że czasami ciężko jest to wszystko ogarnąć młodemu człowiekowi. Dodatkowo do tego dochodzi ortografia i zapamiętanie wszystkich części mowy, które występują w języku polskim.

Gramatyka polska i części mowy

Na początku warto zacząć od podstawowych wiadomości z języka polskiego czyli części mowy, które odpowiadają na pewne pytania. Ogólnie wyróżniamy 10 części mowy podzielonych na dwie grupy po 5 w każdej:

a. części mowy odmienne:

 1. rzeczowniki- pytania kto? Co?
 2. przymiotniki- jaki? Jaka? Jakie? Który? Która? Które? Czyj? Czyja? Czyje?
 3. Liczebniki- Ile? Który z kolei?
 4. Czasowniki- Co robi ? Co się dzieje?
 5. Zaimki- ja, ty, mój, twój, jej, jego, nikt, ktoś, ona

  oraz

b. części mowy nieodmienne:

 1. przyimki- z, w, zza, nad, pod,
 2. przysłówki- jak? Gdzie? Kiedy?
 3. Spójniki- i, lecz, ale, oraz
 4. partykuły- li, czy, no, że, niech, by, nie
 5. wykrzykniki- ach! Hej! Ho! Halo! Hura! Bęc! Hop!

Żeby zapamiętać części mowy warto nauczyć się wierszyka o rymowanych częściach mowy, krótki 10 zwrotkowy, każda zwrotka po dwa wersy szybko wchodzi do głowy. Ale to tylko części mowy, a co z gramatyką polską? Tutaj sprawa zaczyna się lekko komplikować. Język polski jest typu fleksyjnego, dlatego jest tak mocno rozbudowany.

W gramatyce wyróżnimy:

 1. Fonemy i, y
 2. zmiękczenia ś,ć, si, ci
 3. Liczby: pojedyncza (ja, ty, on, ona, ono) i mnoga (my, wy, oni/one)
 4. Rodzaje: podstawowe: męski, żeński i nijaki, oraz męskoosobowy,
 5. przypadki: Mianownik (kto? Co?), Dopełniacz (kogo? Czego?), Celownik(komu? Czemu?), Biernik (kogo? Co ?) Miejscownik (z kim ? Z czym) Narzędnik (o kim ? O czym?) Wołacz (brak pytania, aby ułatwić odmianę używa się: O!)
 6. Czasy: przeszły, teraźniejszy i przyszły
 7. Tryby: przypuszczający, oznajmujący, rozkazujący
 8. Strony: bierna i czynna, do tego występują również Imiesłowy- czyli czasownik zachowujący się jak przymiotnik lub przysłówek

Jak widać gramatyka polska części mowy są bardzo rozbudowane. Obszerny materiał, który jest do zapamiętania w szkołach przerabiany jest przez kilka lat i powtarzany. Wiele rzeczy uczymy się już za dziecka i poprawie odmieniamy i używamy słowa zgodnie z zasadami gramatyki często intuicyjne. Niech nas jednak to nie zwiedzie, zapamiętanie wszystkich zasad gramatyki, wszelkich odmian, rodzajów, czy nawet dopasowanie słów do odpowiedniej części mowy może sprawiać problem uczniom, dorosłemu człowiekowi, a przede wszystkim cudzoziemcom. Warto więc sięgnąć po pomoce naukowe, które są proponowane przez nauczycieli, wydawnictwa szkolne, czy dostępne w internecie w formie krótkich kart pracy do wydruku. Język polski nie jest trudny pod warunkiem, że w naukę włożymy odrobinę wysiłku i chęci.

jezyk-polski-gramtyka-i-czesci-mowy

ABOUT THE AUTHOR