Breaking News
 |  | 

Edukacja i nauka

Nowoczesne szkolnictwo- technologia w szkole

img-responsive

Rok 2020 i 2021 pokazały nam jak ważne w dzisiejszych czasach jest wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji czy pracy, a także w codziennym życiu. Pandemia ograniczyła możliwość bezpośredniego kontaktu na rzecz kontaktu online. Wykorzystanie nowych technologii zakorzeniło się na tyle trwale w społeczeństwie, że korzystamy z nich coraz częściej.

Nowoczesne technologie w edukacji:

Wśród nowoczesnych technologii w edukacji wyróżniamy:

  • komputer i internet
  • e-booki
  • audiobooki
  • tablice interaktywne
  • elektroniczne dzienniki i indeksy
  • E-learning
  • media społecznościowe

Wiadomo, że komputer i internet to standard każdej szkoły, jednakże są niezwykle ważne jeżeli chodzi o naukę korzystania z innych technologii, poza tym są przydatne dla uczniów w celach edukacyjnych: informatyka, matematyka, poszukiwanie informacji na dany temat, rozwiązywanie quizuów, nauka języków obcych. Komputer może być wykorzystywany w pracy z dzieckiem, które ma stwierdzoną dysgrafię. Tworzenie na komputerze wypowiedzi pisemne będą ułatwieniem dla dziecka jak i nauczyciela.

E-booki- książki w wersji elektronicznej, popularne szczególnie w szkołach gdzie biblioteki nie są zbyt dobrze zaopatrzone, przeglądane na czytnikach lub zwykłych smartfonach lub tabletach, coraz częściej szkoły zaopatrują się w lektury w formie e-booków.

Audiobooki- książki w wersji czytanej, wygodna forma dla ludzi zabieganych, ale też dobra propozycja dla dzieci z dużą wadą wzroku lub stwierdzoną dysleksją

 

Tablice interaktywne- popularne w szkołach na każdym etapie nauki, pomaga w prowadzeniu lekcji ale również ją urozmaica prowadzone zajęcia, sprzężona z komputerem i projektorem ma wiele zastosowań, obsługiwana specjalnym wskaźnikiem lub dotykowo.

Elektroniczne dzienniki i indeksy to dostęp do najważniejszych informacji o dziecku dla rodzica 24 godziny na dobę, można sprawdzić zadania i zaplanowane sprawdziany, zobaczyć czy dziecko było w szkole, skontaktować się z nauczycielem, z kolei dla nauczyciela to szybsze wypełnienie informacji o wychowanku. Elektroniczne indeksy działają na podobnych zasadach co elektorniczne dzienniki.

E-learning- to głównie platformy e-learningowe dzięki którym możemy się uczyć bez konieczności wychodzenia z domu. Pandemia sprawiła, że uczniowie korzystali z platformy „Teams” dzięki której mogli brać czynny udział w prowadzonych zajęciach.

Media społecznościowe- coraz częściej media społecznościowe są wykorzystywane do komunikowania się nauczyciela z uczniami i rodzicami, tworzone są specjalne zamknięte grupy gdzie umieszczane są ważne informacje dotyczące, np. spraw klasowych

Wykorzystanie noweczesnych technologii w edukacji dotyczy również uczniów z niepełnosprawnościami w tym dzieci z wadą wzroku, w tym całkowicie niewidome, ucznowie z wadą słuchu, w tym całkowicie głuche, uczniowie z upośledzeniem narządu ruchu, przewlekle chorzy czy leżący. Dzięki nowoczesnym technologiom mogą one efektywniej i łatwiej pobierać naukę.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji to postęp cywilizacji, to rozwój który może przynieść plusy, jednakże jak zawsze trzeba pamiętać, że nie ma rzeczy idealnych, należy odpowiednio wykorzystywać nowoczesne technologie w sposób umiarkowany i rozsądnie.

nowoczesne-szkolnictwo-technologia-w-szkole

ABOUT THE AUTHOR